Kategoriat
Summaarinen riita-asia Vahingonkorvaussaatava Vuokrasopimus

HelHO 2021:13: Vahingonkorvaussaatava summaarisena riita-asiana?

 39 näyttökertaa

 39 näyttökertaa

Kategoriat
Hovioikeus Kanteen ennenaikaisuus Vastaisuudessa erääntyvä vuokra Vuokrasopimus

HelHo 12.4.2019: Voidaanko vastaisuudessa erääntyvä vuokra määrätä tuomiolla maksettavaksi?

Tapauksessa oli kysymys siitä, oliko voidaanko vastaisuudessa erääntyvä vuokra määrätä tuomiolla maksettavaksi. Hovioikeuden mukaan asuinhuoneiston vuokrauksesta annettu laki ei sisällä säännöksiä tästä. Tässä tapauksessa kantaja oli vaatinut, että vastaaja velvoitetaan suorittamaan kantajalle erääntyvät vuokrat mukaan lukien oikeudenkäynnin aikana erääntyvät vuokrat. Käräjäoikeus katsoi, ettei saatavan erääntyneisuus ole aina kanteen tutkimisen ja hyväksymisen edellytys. Esimerkiksi viivästyskorkoa ja […]

 50 näyttökertaa