Kategoriat
Missä vaiheessa saatavat syntyivät? Rakennusurakka Sopimusrikkomus Urakkasopimus

KKO:2008:111: Olivatko saatavat syntyneet ennen saneerausmenettelyn alkamista vai vasta menettelyn aikana?

Diaarinumero: S2006/602Esittelypäivä: 30.10.2007Antopäivä: 17.12.2008Taltio: 2820 Urakan tilaaja A oli urakoitsija B:n yrityssaneerausmenettelyn aikana purkanut urakkasopimuksen vedoten rakennusalan yleisten sopimusehtojen mukaiseen erityiseen purkuperusteeseen, jonka täyttymisestä A oli ilmoittanut jo ennen saneerausmenettelyn alkamista. Saneerausmenettelyn aikana A myös korvasi kolmansille urakan toteuttamisessa aiheutuneita vahinkoja. B:n konkurssissa A vaati sopimuksen purkamisesta aiheutuneelle vahingonkorvaussaatavalleen sekä kolmansille maksamiinsa korvauksiin perustuville saatavilleen […]

 71 näyttökertaa

Kategoriat
Korkein oikeus Korvausvaatimuksen esittäminen Lisävaatimuksien esittäminen Oikeus vaatia korvausta Rakennusurakka Urakkasopimus Yleiset sopimusehdot Ylitöiden korvaus

KKO:2007:41: Sopimukseen perustuvan korvausvelan vanheneminen sekä oikeus vaatia ylitöistä johtuvaa korvausta pääurakoitsijalta?

Diaarinumero: S2006/403Esittelypäivä: 23.1.2007Antopäivä: 25.4.2007Taltio: 764 Rakennuttaja oli pitänyt taloudelliset loppuselvitykset pääurakoitsijan ja sivu-urakoitsijan kummankin kanssa erikseen, mutta urakoitsijoiden välillä loppuselvitystä ei ollut pidetty eikä sellaisen pitämisestä ollut sovittu. Kysymys siitä, oliko sivu-urakoitsija menettänyt oikeutensa vaatia ylitöistä johtuvaa korvausta pääurakoitsijalta, kun se oli esittänyt määrältään yksilöidyn korvausvaatimuksen vasta rakennuttajan ja urakoitsijoiden välillä toimitettujen loppuselvitysten jälkeen. Asian […]

 59 näyttökertaa

Kategoriat
Konkurssi Kuittaus Kuittausvaatimus Rakennusurakka Saatavien kuittauskelpoisuus Urakkasopimus Velan syntyminen

KKO:2015:85: Oliko kiinteistöosakeyhtiön velka K Oy:lle kuuluneiden rakennustarvikkeiden käyttämisestä rakennustyöhön syntynyt ennen K Oy:n konkurssia?

Diaarinumero: S2013/188Antopäivä: 18.11.2015Taltio: 2168 Tilaajan ja urakoitsijan välisessä rakennusurakkasopimuksessa oli noudatettu Rakennusalan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998. Urakoitsijan sopimusrikkomuksen takia tilaaja oli mainittujen ehtojen nojalla purkanut urakkasopimuksen ja ottanut haltuunsa rakennustyömaalla olleet urakoitsijan rakennustarvikkeet. Tämän vuoksi tilaajalle oli syntynyt 28 000 euron velka urakoitsijalle. Urakoitsija oli asetettu sittemmin konkurssiin. Tilaaja oli valvonut urakoitsijan konkurssissa urakkasopimuksen purkamiseen […]

 149 näyttökertaa

Kategoriat
Kanteen ennenaikaisuus Rakennusurakka Sopimuksen tulkinta Urakkasopimus

KKO:2017:14: Oliko erääntynyttä saatavaa koskeva suorituskanne ennenaikainen?

Diaarinumero: S2015/460Antopäivä: 28.3.2017Taltio: 639 Tilaajan ja urakoitsijan välisessä purku-urakkasopimuksessa oli noudatettu Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998. Urakoitsija oli vaatinut kanteessaan, että tilaaja velvoitetaan suorittamaan urakkasopimukseen perustuvia saatavia. Hovioikeus oli hylännyt kanteen ennenaikaisena, koska se oli pantu vireille ennen kuin urakasta oli tehty YSE 1998 -ehtojen mukainen taloudellinen loppuselvitys. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, ettei […]

 50 näyttökertaa