Kategoriat
Maksusuunnitelman purkamisesta aiheutuneet kulut Selvästi perusteeton vaatimus Summaarinen riita-asia Tuomioistuimen tutkimisvalta

KKO:2015:76: Oliko maksusuunnitelman purkamisesta vaadittu kulukorvaus perintälain säännökset huomioon ottaen selvästi perusteeton, että se on voitu viran puolesta hylätä?

Diaarinumero: S2015/8Antopäivä: 23.10.2015Taltio: 1944 Velkoja oli haastehakemuksessa summaarisessa menettelyssä vaatinut kuluttaja-asemassa olevalta velalliselta riidattomina pitämiensä luottokorttisaatavien lisäksi perintäkuluja, joihin sisältyi velallisen kanssa tehdyn maksusuunnitelman purkamisesta kymmenen euroa. Vastaajan jätettyä vastaamatta kanteeseen käräjäoikeus oli yksipuolisessa tuomiossa hyväksynyt vaatimukset muutoin mutta hylännyt tuomiossa maksusuunnitelman purkamisesta vaaditut perintäkulut. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota. Korkeimman oikeuden tuomiosta ilmenevillä perusteilla […]

 70 näyttökertaa

Kategoriat
Summaarinen riita-asia Vahingonkorvaussaatava Vuokrasopimus

HelHO 2021:13: Vahingonkorvaussaatava summaarisena riita-asiana?

 39 näyttökertaa

 39 näyttökertaa