Kategoriat
Missä vaiheessa saatavat syntyivät? Rakennusurakka Sopimusrikkomus Urakkasopimus

KKO:2008:111: Olivatko saatavat syntyneet ennen saneerausmenettelyn alkamista vai vasta menettelyn aikana?

Diaarinumero: S2006/602Esittelypäivä: 30.10.2007Antopäivä: 17.12.2008Taltio: 2820 Urakan tilaaja A oli urakoitsija B:n yrityssaneerausmenettelyn aikana purkanut urakkasopimuksen vedoten rakennusalan yleisten sopimusehtojen mukaiseen erityiseen purkuperusteeseen, jonka täyttymisestä A oli ilmoittanut jo ennen saneerausmenettelyn alkamista. Saneerausmenettelyn aikana A myös korvasi kolmansille urakan toteuttamisessa aiheutuneita vahinkoja. B:n konkurssissa A vaati sopimuksen purkamisesta aiheutuneelle vahingonkorvaussaatavalleen sekä kolmansille maksamiinsa korvauksiin perustuville saatavilleen […]

 71 näyttökertaa