Kategoriat
Kanteen ennenaikaisuus Rakennusurakka Sopimuksen tulkinta Urakkasopimus

KKO:2017:14: Oliko erääntynyttä saatavaa koskeva suorituskanne ennenaikainen?

Diaarinumero: S2015/460Antopäivä: 28.3.2017Taltio: 639 Tilaajan ja urakoitsijan välisessä purku-urakkasopimuksessa oli noudatettu Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998. Urakoitsija oli vaatinut kanteessaan, että tilaaja velvoitetaan suorittamaan urakkasopimukseen perustuvia saatavia. Hovioikeus oli hylännyt kanteen ennenaikaisena, koska se oli pantu vireille ennen kuin urakasta oli tehty YSE 1998 -ehtojen mukainen taloudellinen loppuselvitys. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, ettei […]

 50 näyttökertaa