Kategoriat
Kuluttajasaatava Luotonantajan rekisteröityminen Luotonantajarekisteri Lupa perintätoiminnan harjoittamiseen Oikeustoimen pätemättömyys Perintätoiminnan luvanvaraisuus Puuttumattomuusperiaate Saatavien ostaminen

KKO:2015:81: Oliko kanteessa tarkoitetut luottosopimukset pätemättömiä ja oliko yhtiöllä oikeus saada takaisin A:lle lainaamansa pääoma viivästyskorkoineen?

Diaarinumero: S2014/366Antopäivä: 11.11.2015Taltio: 2091 Perintäyhtiö, jolle luotonantajayhtiö oli siirtänyt saatavansa perittäviksi, oli vaatinut velallisen velvoittamista suorittamaan yhtiölle tekstiviesteillä syntyneisiin luottosopimuksiin perustuvia saatavia. Velallinen oli vaatinut kanteen hylkäämistä sillä perusteella, että luotonantajayhtiötä ei ollut rekisteröity luotonantajarekisteriin eikä perintäyhtiöllä ollut lupaa perintätoiminnan harjoittamiseen. Korkein oikeus katsoi, että nämä seikat eivät aiheuttaneet luottosopimuksen pätemättömyyttä ja ettei luotonannossa tai […]

 75 näyttökertaa

Kategoriat
Maksuvaatimus Perintäkulut Perintälain 5 § Perintäyhtiö Saatavien ostaminen

KKO:2009:12: Perintäyhtiö peri kuluttajalta toiselta elinkeinonharjoittajalta ostamiaan saatavia

Tapauksessa oli kysymys siitä, että perintäyhtiö peri kuluttajalta toiselta elinkeinonharjoittajalta ostamiaan saatavia.  A oli kiistänyt perintäkuluja koskevan vaatimuksen siltä osin kuin se ylitti viisi euroa. A vetosi siihen, ettei hän ollut perintälain säännösten nojalla velvollinen suorittamaan perintäkuluina kirjallisen maksumuistutuksen lähettämisestä säädettyä viittä euroa enempää, koska yhtiö peri omia saataviaan. Käräjäoikeus katsoi, että vaikka perimistoimisto ensin osti […]

 55 näyttökertaa