Kategoriat
Maksuvaatimus Perintäkulut Perintälain 5 § Perintäyhtiö Saatavien ostaminen

KKO:2009:12: Perintäyhtiö peri kuluttajalta toiselta elinkeinonharjoittajalta ostamiaan saatavia

Tapauksessa oli kysymys siitä, että perintäyhtiö peri kuluttajalta toiselta elinkeinonharjoittajalta ostamiaan saatavia.  A oli kiistänyt perintäkuluja koskevan vaatimuksen siltä osin kuin se ylitti viisi euroa. A vetosi siihen, ettei hän ollut perintälain säännösten nojalla velvollinen suorittamaan perintäkuluina kirjallisen maksumuistutuksen lähettämisestä säädettyä viittä euroa enempää, koska yhtiö peri omia saataviaan. Käräjäoikeus katsoi, että vaikka perimistoimisto ensin osti […]

 55 näyttökertaa

Kategoriat
Korkein oikeus Kuluttajasaatava Perintäkulut Perintälain 5 § Viivästyskorko

KKO:2012:19: Mistä ajankohdasta lähtien perintäkuluille alettiin maksamaan viivästyskorkoa?

 43 näyttökertaa

 43 näyttökertaa