Kategoriat
Kuluttajasaatava Luotonantajan rekisteröityminen Luotonantajarekisteri Lupa perintätoiminnan harjoittamiseen Oikeustoimen pätemättömyys Perintätoiminnan luvanvaraisuus Puuttumattomuusperiaate Saatavien ostaminen

KKO:2015:81: Oliko kanteessa tarkoitetut luottosopimukset pätemättömiä ja oliko yhtiöllä oikeus saada takaisin A:lle lainaamansa pääoma viivästyskorkoineen?

Diaarinumero: S2014/366Antopäivä: 11.11.2015Taltio: 2091 Perintäyhtiö, jolle luotonantajayhtiö oli siirtänyt saatavansa perittäviksi, oli vaatinut velallisen velvoittamista suorittamaan yhtiölle tekstiviesteillä syntyneisiin luottosopimuksiin perustuvia saatavia. Velallinen oli vaatinut kanteen hylkäämistä sillä perusteella, että luotonantajayhtiötä ei ollut rekisteröity luotonantajarekisteriin eikä perintäyhtiöllä ollut lupaa perintätoiminnan harjoittamiseen. Korkein oikeus katsoi, että nämä seikat eivät aiheuttaneet luottosopimuksen pätemättömyyttä ja ettei luotonannossa tai […]

 75 näyttökertaa