Kategoriat
Korkein oikeus Oikeudellinen katkaisutoimi Vanhentumisen katkaiseminen Vapaamuotoinen katkaisutoimi Velan vanhentuminen

KKO:2015:28: Oliko saatavan vanhentuminen katkennut oikeudellisella katkaisutoimella? Entä oliko vanhentuminen kuitenkin katkennut vapaamuotoisella katkaisutoimella eli käsittelyratkaisussa mainitulla maksuvaatimuksella?

Diaarinumero: S2012/789Antopäivä: 8.4.2015Taltio: 622 Kysymys velan vanhentumisen katkaisemisesta ja erityisesti vapaamuotoisesta katkaisutoimesta velkojan lähetettyä velalliselle maksuvaatimuksen sisältäneen kirjeen. Kysymys myös prekluusiosta Korkeimmassa oikeudessa. (Ään.) VanhL 10 § 1 mom 3 kohtaOK 30 luku 7 § 1 momOK 30 luku 12 § 1 mom Asian käsittely alemmissa oikeuksissa Asian tausta ja ulosottovalitus A oli Turun käräjäoikeuden […]

 108 näyttökertaa

Kategoriat
Korkein oikeus Peliriippuvuus Velkajärjestely

KKO:2021:39: Oliko A:n velkajärjestelylle yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 10 §:n 7 kohdassa tarkoitettu este?

Diaarinumero: S2020/165Antopäivä: 2.6.2021Taltio: 843ECLI-tunniste: ECLI:FI:KKO:2021:39 A oli velkaantunut pääasiallisesti vuosina 2016-2018. Velkaantuminen oli pääosin johtunut sairaudeksi eli peliriippuvuudeksi diagnosoidusta nettipelaamisesta. Käräjäoikeus katsoi, että A:n velkajärjestelylle oli yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 10 §:n 7 kohdassa tarkoitettu este. Hovioikeus ei myöntänyt A:lle jatkokäsittelylupaa. Korkeimman oikeuden päätöksestä ilmenevillä perusteilla katsottiin, että hovioikeuden olisi tullut myöntää A:lle jatkokäsittelylupa ennakkoratkaisu- […]

 80 näyttökertaa

Kategoriat
Korkein oikeus Korvausvaatimuksen esittäminen Lisävaatimuksien esittäminen Oikeus vaatia korvausta Rakennusurakka Urakkasopimus Yleiset sopimusehdot Ylitöiden korvaus

KKO:2007:41: Sopimukseen perustuvan korvausvelan vanheneminen sekä oikeus vaatia ylitöistä johtuvaa korvausta pääurakoitsijalta?

Diaarinumero: S2006/403Esittelypäivä: 23.1.2007Antopäivä: 25.4.2007Taltio: 764 Rakennuttaja oli pitänyt taloudelliset loppuselvitykset pääurakoitsijan ja sivu-urakoitsijan kummankin kanssa erikseen, mutta urakoitsijoiden välillä loppuselvitystä ei ollut pidetty eikä sellaisen pitämisestä ollut sovittu. Kysymys siitä, oliko sivu-urakoitsija menettänyt oikeutensa vaatia ylitöistä johtuvaa korvausta pääurakoitsijalta, kun se oli esittänyt määrältään yksilöidyn korvausvaatimuksen vasta rakennuttajan ja urakoitsijoiden välillä toimitettujen loppuselvitysten jälkeen. Asian […]

 60 näyttökertaa

Kategoriat
Korkein oikeus Kuluttajasaatava Perintäkulut Perintälain 5 § Viivästyskorko

KKO:2012:19: Mistä ajankohdasta lähtien perintäkuluille alettiin maksamaan viivästyskorkoa?

 43 näyttökertaa

 43 näyttökertaa