Kategoriat
Kanteen ennenaikaisuus Rakennusurakka Sopimuksen tulkinta Urakkasopimus

KKO:2017:14: Oliko erääntynyttä saatavaa koskeva suorituskanne ennenaikainen?

Diaarinumero: S2015/460Antopäivä: 28.3.2017Taltio: 639 Tilaajan ja urakoitsijan välisessä purku-urakkasopimuksessa oli noudatettu Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998. Urakoitsija oli vaatinut kanteessaan, että tilaaja velvoitetaan suorittamaan urakkasopimukseen perustuvia saatavia. Hovioikeus oli hylännyt kanteen ennenaikaisena, koska se oli pantu vireille ennen kuin urakasta oli tehty YSE 1998 -ehtojen mukainen taloudellinen loppuselvitys. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, ettei […]

 51 näyttökertaa

Kategoriat
Hovioikeus Kanteen ennenaikaisuus Vastaisuudessa erääntyvä vuokra Vuokrasopimus

HelHo 12.4.2019: Voidaanko vastaisuudessa erääntyvä vuokra määrätä tuomiolla maksettavaksi?

Tapauksessa oli kysymys siitä, oliko voidaanko vastaisuudessa erääntyvä vuokra määrätä tuomiolla maksettavaksi. Hovioikeuden mukaan asuinhuoneiston vuokrauksesta annettu laki ei sisällä säännöksiä tästä. Tässä tapauksessa kantaja oli vaatinut, että vastaaja velvoitetaan suorittamaan kantajalle erääntyvät vuokrat mukaan lukien oikeudenkäynnin aikana erääntyvät vuokrat. Käräjäoikeus katsoi, ettei saatavan erääntyneisuus ole aina kanteen tutkimisen ja hyväksymisen edellytys. Esimerkiksi viivästyskorkoa ja […]

 50 näyttökertaa