Kategoriat
Hovioikeus Kanteen ennenaikaisuus Vastaisuudessa erääntyvä vuokra Vuokrasopimus

HelHo 12.4.2019: Voidaanko vastaisuudessa erääntyvä vuokra määrätä tuomiolla maksettavaksi?

Tapauksessa oli kysymys siitä, oliko voidaanko vastaisuudessa erääntyvä vuokra määrätä tuomiolla maksettavaksi. Hovioikeuden mukaan asuinhuoneiston vuokrauksesta annettu laki ei sisällä säännöksiä tästä. Tässä tapauksessa kantaja oli vaatinut, että vastaaja velvoitetaan suorittamaan kantajalle erääntyvät vuokrat mukaan lukien oikeudenkäynnin aikana erääntyvät vuokrat. Käräjäoikeus katsoi, ettei saatavan erääntyneisuus ole aina kanteen tutkimisen ja hyväksymisen edellytys. Esimerkiksi viivästyskorkoa ja […]

 49 näyttökertaa

Kategoriat
Arvonlisävero Asianajotoimisto Hovioikeus Lainan uudelleenjärjestely Luoton vakuusjärjestelyt Verohallinnon ennakkopäätös

HelHo 21.2.2014: Palvelussopimukseen perustuva velkomus

Asianajotoimisto WWW Oy oli vaatinut käräjäoikeudessa vastaajayhtiön velvoittamista suorittamaan kantajalle maksamattomiin laskuihin liittyvät arvonlisävero-osuudet. Vastaaja oli maksanut laskuihin liittyvät kulut ja palkkiot, mutta jättänyt maksamatta laskuihin liittyvät arvonlisäverot sillä perusteella, ettei yhtiöllä ollut velvollisuutta maksaa laskujen arvonlisävero-osuuksia. Tapauksessa oli kysymys siitä, tuliko vastaajan maksaa kyseisiin laskuihin perustuvat arvonlisävero-osuudet. Asianajotoimisto WWW Oy:n mukaan sopimussuhteen osapuolet eivät […]

 49 näyttökertaa

Kategoriat
Hovioikeus Valmisteluistunto Velkakirja

HelHo 12.4.2013: Pitikö velkariita-asiassa pitää valmisteluistunto?

Tapauksessa oli kysymys siitä, että oliko velkakirja pätevä sen perusteella, että kantaja oli saanut uhkaillen vastaajan allekirjoittamaan 4.300 euron arvoisen velkakirjan. Lisäksi tapauksessa oli kysymys siitä, pitikö asiassa pitää valmisteluistunto, jossa valmisteltaisiin asia suullisesti pääkäsittelyä varten. Valmisteluistuntoa ei tarvitse kaikissa tapauksissa järjestää, vaan asia voidaan joissakin tapauksessa siirtää suoraan pääkäsittelyyn. Esimerkiksi oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 27 […]

 49 näyttökertaa