Kategoriat
Arvonlisävero Asianajotoimisto Hovioikeus Lainan uudelleenjärjestely Luoton vakuusjärjestelyt Verohallinnon ennakkopäätös

HelHo 21.2.2014: Palvelussopimukseen perustuva velkomus

Asianajotoimisto WWW Oy oli vaatinut käräjäoikeudessa vastaajayhtiön velvoittamista suorittamaan kantajalle maksamattomiin laskuihin liittyvät arvonlisävero-osuudet. Vastaaja oli maksanut laskuihin liittyvät kulut ja palkkiot, mutta jättänyt maksamatta laskuihin liittyvät arvonlisäverot sillä perusteella, ettei yhtiöllä ollut velvollisuutta maksaa laskujen arvonlisävero-osuuksia. Tapauksessa oli kysymys siitä, tuliko vastaajan maksaa kyseisiin laskuihin perustuvat arvonlisävero-osuudet. Asianajotoimisto WWW Oy:n mukaan sopimussuhteen osapuolet eivät […]

 49 näyttökertaa