Press "Enter" to skip to content

Velkariidat.fi Posts

KKO:2015:28: Oliko saatavan vanhentuminen katkennut oikeudellisella katkaisutoimella? Entä oliko vanhentuminen kuitenkin katkennut vapaamuotoisella katkaisutoimella eli käsittelyratkaisussa mainitulla maksuvaatimuksella?

Diaarinumero: S2012/789Antopäivä: 8.4.2015Taltio: 622 Kysymys velan vanhentumisen katkaisemisesta ja erityisesti vapaamuotoisesta katkaisutoimesta velkojan lähetettyä velalliselle maksuvaatimuksen sisältäneen kirjeen. Kysymys myös prekluusiosta Korkeimmassa oikeudessa. (Ään.) VanhL…

 135 näyttökertaa

KKO:2021:39: Oliko A:n velkajärjestelylle yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 10 §:n 7 kohdassa tarkoitettu este?

Diaarinumero: S2020/165Antopäivä: 2.6.2021Taltio: 843ECLI-tunniste: ECLI:FI:KKO:2021:39 A oli velkaantunut pääasiallisesti vuosina 2016-2018. Velkaantuminen oli pääosin johtunut sairaudeksi eli peliriippuvuudeksi diagnosoidusta nettipelaamisesta. Käräjäoikeus katsoi, että A:n velkajärjestelylle…

 119 näyttökertaa

KKO:2008:111: Olivatko saatavat syntyneet ennen saneerausmenettelyn alkamista vai vasta menettelyn aikana?

Diaarinumero: S2006/602Esittelypäivä: 30.10.2007Antopäivä: 17.12.2008Taltio: 2820 Urakan tilaaja A oli urakoitsija B:n yrityssaneerausmenettelyn aikana purkanut urakkasopimuksen vedoten rakennusalan yleisten sopimusehtojen mukaiseen erityiseen purkuperusteeseen, jonka täyttymisestä A…

 97 näyttökertaa

KKO:2007:41: Sopimukseen perustuvan korvausvelan vanheneminen sekä oikeus vaatia ylitöistä johtuvaa korvausta pääurakoitsijalta?

Diaarinumero: S2006/403Esittelypäivä: 23.1.2007Antopäivä: 25.4.2007Taltio: 764 Rakennuttaja oli pitänyt taloudelliset loppuselvitykset pääurakoitsijan ja sivu-urakoitsijan kummankin kanssa erikseen, mutta urakoitsijoiden välillä loppuselvitystä ei ollut pidetty eikä sellaisen…

 84 näyttökertaa

KKO:2015:85: Oliko kiinteistöosakeyhtiön velka K Oy:lle kuuluneiden rakennustarvikkeiden käyttämisestä rakennustyöhön syntynyt ennen K Oy:n konkurssia?

Diaarinumero: S2013/188Antopäivä: 18.11.2015Taltio: 2168 Tilaajan ja urakoitsijan välisessä rakennusurakkasopimuksessa oli noudatettu Rakennusalan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998. Urakoitsijan sopimusrikkomuksen takia tilaaja oli mainittujen ehtojen nojalla purkanut…

 169 näyttökertaa

KKO:2015:81: Oliko kanteessa tarkoitetut luottosopimukset pätemättömiä ja oliko yhtiöllä oikeus saada takaisin A:lle lainaamansa pääoma viivästyskorkoineen?

Diaarinumero: S2014/366Antopäivä: 11.11.2015Taltio: 2091 Perintäyhtiö, jolle luotonantajayhtiö oli siirtänyt saatavansa perittäviksi, oli vaatinut velallisen velvoittamista suorittamaan yhtiölle tekstiviesteillä syntyneisiin luottosopimuksiin perustuvia saatavia. Velallinen oli vaatinut…

 96 näyttökertaa

KKO:2017:14: Oliko erääntynyttä saatavaa koskeva suorituskanne ennenaikainen?

Diaarinumero: S2015/460Antopäivä: 28.3.2017Taltio: 639 Tilaajan ja urakoitsijan välisessä purku-urakkasopimuksessa oli noudatettu Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998. Urakoitsija oli vaatinut kanteessaan, että tilaaja velvoitetaan suorittamaan urakkasopimukseen…

 74 näyttökertaa

KKO:2018:71: Oliko A vastuussa nostoista, jotka oltiin tehty käyttämällä oikeudettomasti hänen maksukorttiaan ja siihen liittyvää tunnuslukua?

Diaarinumero: S2017/178Antopäivä: 1.11.2018Taltio: 2056 A oli säilyttänyt pankki- ja luottokorttiaan lompakossaan ja korttiin liittyvää tunnuslukua pankin kirjekuoressa asianajotoimistonsa työpöydän laatikossa. A oli poistunut toimistosta noin…

 80 näyttökertaa

KKO:2017:80: Oliko kuluttajan ja teleyrityksen välinen aiempi liittymäsopimus lakannut?

Teleyritys oli puhelimitse myynyt asiakkaalleen mobiililaajakaistaliittymän. Kysymys siitä, oliko samalla sovittu siitä, että kuluttajan ja teleyrityksen välinen aiempi liittymäsopimus lakkasi. (Ään.) Alempien oikeuksien ratkaisut Pirkanmaan…

 70 näyttökertaa

KKO:2015:76: Oliko maksusuunnitelman purkamisesta vaadittu kulukorvaus perintälain säännökset huomioon ottaen selvästi perusteeton, että se on voitu viran puolesta hylätä?

Diaarinumero: S2015/8Antopäivä: 23.10.2015Taltio: 1944 Velkoja oli haastehakemuksessa summaarisessa menettelyssä vaatinut kuluttaja-asemassa olevalta velalliselta riidattomina pitämiensä luottokorttisaatavien lisäksi perintäkuluja, joihin sisältyi velallisen kanssa tehdyn maksusuunnitelman purkamisesta…

 92 näyttökertaa